Phần mềm cho camera hikvision

| Hướng Dẫn Kỹ Thuật

I. Phần Mềm Tính Toán Dung Lượng Đĩa Cứng Và Thời Gian Ghi Hình

https://drive.google.com/open?id=0B2ivYtjBI5LQR2JuRnZTZUM3OG8 

II.Phần Mềm Backup Các File Video Trên Đầu Ghi (Analog Hoặc IP) Xuống Máy Vi Tính

https://drive.google.com/open?id=0B2ivYtjBI5LQY3dSR3ZxRHBSeG8 

III.Phần Mềm Tìm Kiếm Địa Chỉ IP Của Thiết Bị Đầu Ghi Hình, Camera IP

https://drive.google.com/open?id=0B2ivYtjBI5LQalRfbHJIU3JQT3c 

IV.Phần Mềm Teamviewer 5.0 Để Hổ Trợ Cấu Hình Từ Xa

https://drive.google.com/open?id=0B2ivYtjBI5LQb0N3ZEI1TXRDRlU  

V. PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ GHI HÌNH TẬP TRUNG CAMERA IVMS-4200

Phần mềm giám sát, quản lý và ghi hình hàng ngàn thiết bị camera IP, đầu ghi hình analog, đầu ghi hình IP, đầu ghi HD-TVI, bao gồm 64 cửa sổ. Hổ trợ mô hình Server/Client cho các dự án lớn. Cho phép người dùng từ xa dùng phần mềm client hoặc trình duyệt web kết nối trực tiếp vào server để giám sát hệ thống camera và xem phát lại.

iVMS-4200(v2.4.0.6)

 https://drive.google.com/open?id=0B2ivYtjBI5LQeGdvalB4eXoyNUk 

iVMS-4200(v2.6.2.7) mới nhất

https://drive.google.com/open?id=0B2ivYtjBI5LQSGhDeE4xVUFjdzA

iVMS-4200(v2.6.2.7) cập nhật thường xuyên

https://www.hikvision.com/en/Support/Downloads/Client-Software