Tổng đài ADSUN GX832PC

Tổng đài ADSUN GX832PC

Giá: Liên hệ

LIÊN HỆ: 0938 49 48 12
Cấu hình : 04 trung kế & 16 máy nhánh
Nâng cấp tối đa : 08 trung kế & 64 máy nhánh.
Lập trình thuận tiện bằng máy điện thoại thông thường hoặc lập trình bằng máy vi tính.
Chuyển cuộc gọi bằng nút Flash
Thông báo có cuộc gọi vào
Tự động gọi lại khi máy được gọi bận
Kết nối nhạc chờ bên ngoài
Cho phép chọn chế độ DISA trên từng trung kế.
Xuất cước ra máy vi tính hoặc máy in
Có thể kết nối với bàn giám sát DSS để giám sát trạng thái tất cả các trung kế và máy nhánh.
Thực hiện cuộc gọi nội bộ, gọi ra ngoài bằng các phím nóng trên bàn DSS.
Chiếm trung kế trực tiếp , giới hạn thời gian gọi ra ngoài trên trung kế.
Hệ thống cho phép đến 50 Account code.
Tự động kết nối trung kế với máy nhánh khi mất điện .
Bộ nguồn Backup duy trì họat động khi mất điện.
Đổi số máy nhánh dễ dàng (3 chữ số).

Thông tin kỹ thuật

Sản phẩm cùng loại