Cáp điện thoại Saicom inside ,treo

Cáp điện thoại Saicom inside ,treo

Giá: Liên hệ

loại 1: Cáp điện thoại inside 10P*0.5
loại 2: Cáp điện thoại inside 20P*0.5
loại 3: Cáp điện thoại inside 30P*0.5
loại 4: Cáp điện thoại inside 50P*0.5
loại 5: Cáp điện thoại inside 100P*0.5
loại 6: Cáp điện thoại inside 200P*0.6
loại 7: Cáp điện thoại treo 10P*0.5
loại 8: Cáp điện thoại treo 20P*0.5
loại 9: Cáp điện thoại treo 30P*0.5
loại 10: Cáp điện thoại treo 50P*0.5
loại 11: Cáp điện thoại treo 100P*0.5
loại 12: Cáp điện thoại treo 200P*0.6

Thông tin kỹ thuật

Sản phẩm cùng loại